Automatisk innkaling til EU-kontroll

SjekkPunkt Bilverkstedene er godkjent av Statens Vegvesen for Periodisk kjøretøykontroll

La ditt lokale SjekkPunkt bilverksted sende deg innkalling til EU-kontroll

Det er bileiers ansvar å sørge for at bilen er EU-kontrollert i tide

  • Personbiler skal kontrolleres første gang 4. år etter førstegangregistrering, så hvert 2. år.
  • Du kan fremstille bilen til kontroll tidligst 4 måneder før fristen.
  • Kontrollen må foretas på godkjente kontrollverksteder (kontrollorganer).
  • Statens Vegvesen sender ikke lenger ut varsel om kontroll.
  • Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november.
Hva omfatter kontrollen?EU-kontroll/periodisk kjøretøykontroll/PKK er et lovbestemt krav om kontroll av bilens miljø – og sikkerhetsmessige tilstand. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser. Når du har hatt bilen til kontroll, vil du motta en kontrollrapport med punkter som eventuelt må utbedres for å få bilen godkjent.
Hvis du ønsker gir verkstedet deg gjerne et tilbud på nødvendige reparasjoner for å få bilen godkjent.

Kontrollen sier ikke noe om hvor lang levetid etter kontrollen du kan forvente av for eksempel bremsebelegg, støtdempere etc. Den gir ingen garanti for hvor lenge de kontrollerte funksjonene vil være tilfredsstillende etter kontrolltidspunktet.
Kontrollen sjekker ikke vanlige service og vedlikeholdspunkter eller ren driftssikkerhet. Da må det bestilles ordinær service.

Rene driftsmessige forhold knyttet til motor, olje, registerreim, plugger, filtere osv kontrolleres ikke. Du må derfor følge vanlig kilometerservice og gitte skifteintervaller uavhengig av EU-kontrollfor å holde bilen i god stand

 

Folkebadet.no