Personvernerklæring

Personvererklæring og sikkerhet

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan SjekkPunkt Norge og deres medlemsverksteder, deriblant Star Bilskade AS, samler inn og bruker personopplysninger om registrerte kunder.

 

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte. De personopplysningene vi behandler er slike kontakt- og kjøretøyopplysninger som vi har adgang til å hente fra Statens vegvesen eller tilsvarende opplysninger som du som kunde gir oss. Vi lagrer personopplysninger om kunder så lenge dette er nødvendig i forhold til det formålet opplysningene er innhentet for. I praksis håndterer vi følgende personopplysninger: Navn, adresse, mobilnummer, e-post-adresse og bilens registreringsnummer.

 

Formålet med behandling av personopplysninger om våre kunder
Som kjedkontor og bilverksted, vil vi sørge for at våre kunder blir holdt oppdatert om tjenester og tilbud gjennom kommunikasjon med oss. Vi ønsker derfor å sende kunder nyheter, relevante tilbud, nyttig info om bilhold og innkalle deg til service og EU-kontroll.

 

Behandlingsansvarlig
Hvert enkelt medlemsverksted, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

 

Behandling av personopplysninger på våre nettsider
På våre nettsider kan du kontakte oss for timebestilling eller be om tilbud, innkalling til EU-kontroll og service. Du kan også undersøke frister for EU-kontroll. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å gi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget for håndtering av dine personopplysninger du registrerer på våre nettsider eller den konkrete avtalen vi inngår med deg i forbindelse med service, reparasjoner og EU-kontroll på vårt verksted.

 

Databehandler
Vi bruker ekstern driftsleverandør for drift av vår nettside, Vår eksterne driftsleverandør, Protekt IT AS, er vår databehandler. I tillegg benytter vi også andre leverandører av programvarer og andre databehandlere i forbindelse med utføring av tjenester og oppfølging av kunder. Våre databehandlere kan få tilgang til de samme personopplysningene som vi behandler. Det er vi som bestemmer formålet med behandling av personopplysningene hos våre databehandlere. Det er kun vi og de leverandørene vi benytter som databehandlere, som har tilgang til de personopplysningene som samles inn. Databehandleravtalen med hver av våre leverandører, regulerer hvilke personopplysninger leverandøren har tilgang til og hvordan disse opplysningene skal behandles.

 

Nettstatistikk
Vårt nettsted bruker informasjonskapsler slik de fleste nettsider gjør.

 

Behandling av personopplysninger ved EU-kontroll, dekkhotell og reparasjon og service av bil

Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med utførelse av EU-kontroll, dekkhotell, reparasjon og service av bil. Vi minner kjøretøyeiere om EU-kontroll og Service (innkallingsrutiner) Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med dekkhotell, reparasjon og service av bil, følger av avtalen vi inngår med deg. Dette er viktig for deg som bileier med tanke på myndighetenes krav til kontroll av bilen og nødvendig vedlikehold for å ivareta reklamasjons- og garantirettigheter.

Personopplysninger vi behandler om deg er dine kontaktopplysninger og registreringsnummeret på din bil.

 

Nyhetsbrev
Vi ønsker å holde deg oppdatert med tips om bilhold, nyheter og kampanjer. Derfor kan vi sende deg e-post med nyheter, dersom du allerede er kunde hos oss eller samtykker til å motta slik informasjon. I forbindelse med nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger som navn, e-post og telefonnummer. Personopplysningene deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet ditt for mottak av nyhetsbrev.

 

Du har anledning til å endre samtykke når du mottar e-post eller SMS fra oss. Du kan også oppdatere og endre de personopplysninger og bilopplysninger vi har registrert om deg.  Det gjøres på «min side», som du finner lenke til i de nyhetsbrevene og SMS-ene vi sender deg. Her kan du også endre dine samtykker. Dersom du trekker tilbake samtykke og vi ikke har annet behandlingsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger, vil dine personopplysninger bli slettet hos oss.

 

Informasjonssikkerhet
Vi søker å sikre at alle personopplysninger er beskyttet i tråd med de krav og standarder som til enhver tid gjelder for bransjen. Vi gjennomfører de tekniske og organisatoriske og sikkerhetsforanstaltningene som kreves for at de personopplysningene vi behandler ikke blir gjort tilgjengelig for uautoriserte eller blir manipulert, ødelagt eller går tapt.

 

Dine rettigheter
Dine rettigheter som enkeltperson knyttet til behandling av personopplysninger, fremgår blant annet av EUs personvernforordning kapittel III. Noen av de mest sentrale rettighetene er retten til innsyn, retting og sletting av mangelfulle personopplysninger.

Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Dersom vi ikke kan svare på henvendelser innen fristen, skal vi gi deg et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

 

Endring av personvernerklæring
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

 

Kontaktinformasjon
Har du ytterligere spørsmål om personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

 

Star Bil AS

Trommedalsveien 239

3735 SKIEN

post@starbil.no

Telefon 35 90 04 90

 

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 08.01.2019

Folkebadet.no